bs41 040708 c12 dg20 ec

Øyvind Hjelmen- Broken Shadow

Øyvind Hjelmen

Me har gleda av å invitere dykk til opning av utstillinga «Broken Shadow» av den anerkjente fotografen Øyvind Hjelmen laurdag 27. april klokka 13:00. Jorunn Larsen vil opne utstillinga.

«Broken Shadow» er ei samling av fragmenterte minner som utforskar livets ulike fasar, frå barndom til vaksenliv. Hjelmen sine bilete reflekterer over menneskets komplekse forhold til seg sjølv og omgivnadene, og inviterer betraktaren til å reflektera over eigne minne, håp og frykt.

Øyvind Hjelmen, ein respektert fotograf, har dedikert seg til håndverket med svart-kvittbilde i eige mørkerom. Hans arbeid kjenneteiknas av djupe skuggar og subtil estetikk, og utforskar universelle tema som minne, frykt og draumar.

Jorunn Larsen, frå Fitjar, har sidan 2005 budd i Kvinnherad. Med ein imponerande bakgrunn som fotograf, journalist og no doktorgradsstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, bringar Larsen ein djup forståing av kunstens rolle og betydning.

Me ser fram til å ønska dykk velkomne til ein formiddag med kunstnarisk utfalding og inspirasjon. Åtgaum Dealen på lunsj gjeld sjølvsagt!