Turid Vikene

TURID VIKENE (f.1958) er utdanna ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk
og Design i Bergen. I 1988 flytta ho til Stord og bygde seg eigen
verkstad der ho framleis produserer og har utsal.
Vikene er kjend som ein allsidig og leiken keramikar. Ho er mykje brukt
som utsmykkar og kjend for å levera solid handverk. Ho vekslar mellom å
laga bruksvenleg kunst i klassiske former som lysestakar, store fat,
koppar, mm til å skapa store skulpturelle arbeid. Ho arbeider stort sett
med høgtbrendt steingods og litt porselen. Somme tider brukar ho metall,
glas, plast og tre.