tone maler

Tone Flesche

Larvik

Tone Flesche ( f.1952 i Larvik) er lærarutdanna, og ho har 2 års utdanning frå Høyskolen i Oslo, avdelinga for estetiske fag, grafikkundervisning under grafikar Trygve Retvik, og studieopphald ved Grafisk Eksperimentarium i København under grafikar og fotograf Henrik Bøegh, og dessutan fleire kurs i olje-og akrylmåling under Hans Norman Dahl og Aka Berg.
Tone jobbar med måleri , litografi , giclee og litt etsning.
Ho er oppteken av relasjonar – mellom menneske ( og dyr ) og har ein » leiken » tilnærming …
– Med humor og forenklingar ønskjer eg å appelere til barnet i den vaksne. Eg arbeider med stiliserte og naivistiske figurar i bileta mine.
Tone har jobba med barn i mange år. Ho er no kunstnar med eige galleri i Larvik. Bileta sine samanfattar ho slik: enkel strek, positiv bodskap og melankolsk botn.

Nothing found.