Tom Erik Andersen

TOM ERIK ANDERSEN (f.1964) bur og arbeider i Drammen. Han har ei lang rekke utstillingar og mange utsmykningsoppdrag bak seg. Han er innkjøpt av ei rekkje selskap og offentlege institusjonar. Kunsten hans har mellom anna vore nytta i fagtidskrift og som bokomslag. Han har òg vorte ein del av skulepensum i boka Dialogos som blir nytta i 9. Klasse.

Andersen har skapt eit gjenkjennelig og særeige uttrykk og hans surrealistiske motiv blir formidla gjennom eit direkte formspråk. Bilda har eit grunnleggande hovudtema: Oss menneske og det livet vi lever. Motiva han skaper kan oppfattast som melankolske eller humoristiske.