Therese Myran

Therese Myran

Therese Myran, f. 1973, er billedkunstner i Trondheim. Ho blir kalla ein ekspressiv malar, og med bakgrunn innanfor realfag, språk, kunst og grafisk design blir ofte hennar tematiske søken etter mennesket og skaparverket formidla som vêren og eksistens. Gjennom komposisjon, fargeval, motiv og titlar henvender verka seg direkte til publikum, og i skjæringspunktet mellom abstrakt og figurativt stiller ho spørsmål, provoserer til handling og utfordrar til nærleik. Sjølv seier ho at ho mel glimt av liv mellom to æver.