Sverre Bjertnæs

Bjertnæs (F. 1976) vart fødd og voks opp i Trondheim. Bjærtnes har utdanninga si frå Kunstakademiet i Oslo (1999) og Duch Art Institute i Nederland (2004). Han blir rekna som èn av Noregs viktigaste og mest sentrale samtidskunstnere, og har i løpet av dei siste ti åra gjort seg merka på den internasjonale kunstscena. Han har gått i lære hos nokon av Noregs største og mest kjente figurative kunstnarar.

Allereie som 16-åring vart han elev av Odd Nerdrum og Nerdrumskolen, og dette visast i Bjertnæs sine tidlegare arbeider. Mørke tonar pregar både portrett, stilleben og modellstudiar.