20230517151502 1j1a6772 1 01

Solveig Johanne Grønstøl

Bømlo

Solveig Johanne Håvik Grønstøl (1978) er utdanna lærar, med fordjupning i mellom anna nordisk språk og litteratur. Ho har skrive tre bøker, gitt ut ein CD med eigen musikk og vore tekstforfattar for scenekunst. Ho er oppvaksen i Ytre Nordfjord og på Stord, og har hjarta sitt djupt forankra i det vestnorske landskapet. No bur ho på Bømlo, er gift og har tre vaksne barn.

Dikta hennar har dei seinare åra funne veg til fleire utgjevingar, både antologiar, tidsskrift og fagbøker, og vert brukt i gravferder, vigslar, i behandling og rehabilitering, for å nemna noko. No kjem ho med si tredje bok, Det lettar snart, som er illustrert med eigne foto.

Dikta i Det lettar snart utforskar relasjonar og plukkar opp kjensler, stemningar og fargar i mellommenneskelege forhold, i natur og landskap, og set desse opp mot kvarandre og sidan av kvarandre.

Solveig delar tekst og foto på Facebook under namnet Kvild – Solveig Johanne Grønstøl og på Instagram @solveiggr.

 

auto draft

Det lettar snart

Solveig Johanne Grønstøl329,00kr