Ronny Bank!

Pablo Picasso sa ein gong “Good artists copy, Great artists steal” … Det betyr at du kanskje ikkje er den første til å prøva noko, men du gjorde det så bra at alle tenker på deg når dei ser den stilen. Som Picasso, Liechtenstein, Monet, Van Gogh … dei har kanskje byrja med å kopiere nokon andre, men til slutt eigde dei det.

Du kan seia og tenka kva du vil om teikneseriar, men berre tenk kor viktig teikneseriane, har vore for folk! At sjølv no, 50 år etter døden hans, er Walt Disney kanskje det fremste symbolet på amerikansk kultur, og det ville i det heile vera vanskeleg å førestilla seg ei verd utan det han og andre med han skapte. Verda dykkar, forma verda mi! Alle verka mine er inspirerte av 60-, 70- og 80-talets teikneseriar, og erfaringar frå min eigen barndom i forhold til dette.

Eg blir ganske ofte spurd spørsmålet «Kvifor målar du Mickey Mouse & The Phantom?»

Eg jobbar ikkje med verken Mickey Mouse, The Phantom, The Batman eller nokon av dei andre berømte teikneseriefigurane, men med den tydinga teikneserianes verd hadde og har hatt på meg gjennom barndommen. Kva tyding har det framleis for meg? Eg karikerer, parodierer og skildrar karakterar og historier, og flettar det heile saman med minne frå min eigen barndom. Eg leikar med kjensler dei framleis får fram i meg! Gløymde minne som dukkar opp igjen! Eg leikar med fantasiane eg gjekk rundt med på den spesifikke tida i livet! Og kanskje det viktigaste av alt – eg leikar med det som framleis er igjen av meg, den opphavlege meg, frå då eg var liten !?

Eg ser at arbeidd mitt er ein kommentar til tida og samfunnet vi alle lever i …
Verda deira, forma verda mi!