Rino Larsen

RINO LARSEN (f. 1961) er ein norsk kunstnar med lang fartstid som illustratør og designar. Han har halde ei rekkje utstillinger og har på kort tid fått eit stort publikum.
Som kunstnar arbeider Larsen hovudsakleg med trykk og akrylmaleri, og hans særeigne stil med sterke farger, grafiske former og spennende kontraster er lett å kjenne att.
Tema i bilda er inspirerte av livsglede, kjærleik, energi og undring. Motiva blir til i rommet mellom det tilfeldige og det kontrollerte i ei blanding av stilarter og sjangrar. Han følger ingen skjema eller reglar, men eksperimenterer seg frem frå bilde til bilde. Komposisjonane er sammensette og energiske, og i mange av dei ligger det skjulte element og bodskapar ein ikke alltid opplever utan å studere dei nøye. Larsen debuterte med ei utstilling i 2008 – der alle bilda blei selde – og har sidan arbeidd aktivt som kunstnar. Larsen er innkjøpt av ei rekkje selskap og offentlige institusjonar, m. a. Politidirektoratet, Akershus Universitetssykehus, Forsikringsselskapet KNIF Trygghet, Statens Vegvesen, Husebyjordet omsorgsboliger, Advokatselskapet Mageli, Advokatkontoret Halvorsen & Co AS og Skedsmo Kommune.