Ragnhild Winsvold

RAGNHILD WINSVOLD er utdanna frå Edinburgh College of Art and Sculpture, Scotland 1965-67 og har studert
raku i Frankrike 1987. Ho har arbeidd med raku-brenning i 20 år og er støtt fascinert av kor uføreseieleg brenninga er og kallar denne prosessen ein medskapende augneblenk.
Gjennom formspråk og overflate prøver ho å skapa noko ibuande i tingen, noko som vender seg til både tanken og kjensla. Ho kaller gjerne arbeida sine «TING FOR TANKEN» eller «LADEDE OBJEKTER».