Ragnhild Winsvold

RAGNHILD WINSVOLD er utdanna frå Edinburgh College of Art and Sculpture, Scotland 1965-67 og har studert
raku i Frankrike 1987. Ho har arbeidd med raku-brenning i 20 år og er støtt fascinert av kor uføreseieleg brenninga er og kallar denne prosessen ein medskapende augneblenk.
Gjennom formspråk og overflate prøver ho å skapa noko ibuande i tingen, noko som vender seg til både tanken og kjensla. Ho kaller gjerne arbeida sine «TING FOR TANKEN» eller «LADEDE OBJEKTER».

vandrefrø (lys)

Vandrefrø (lys)

Ragnhild Winsvold3 500,00kr
vandrefrø (rust)

Vandrefrø (rust)

Ragnhild Winsvold3 500,00kr

Jordlys

Ragnhild Winsvold600,00kr

Mugge i mars

Ragnhild Winsvold2 500,00kr

Saltgrop

Ragnhild Winsvold1 500,00kr

Snøbol (liten)

Ragnhild Winsvold900,00kr

Snøbol (stor)

Ragnhild Winsvold2 000,00kr