Ole Martin Skaug

OLE MARTIN SKAUG er ein norsk keramikar som bur og arbeider i Hølen. Han
har utdanninga si frå Bachelor of Arts frå California State University.
Skaug nyttar stort sett steingodsleire i arbeida sine, men han bruker
òg element av stål, bly, epoxy og stein. Han er opptatt av
kontrastar i arbeidet, og uttrykket vekslar mellom det utagerande og
humoristiske, og det introverte og sarte. Det groteske og det estetiske,
det grove og det polerte, og det spontane og det planlagde blir sett opp
mot kvarandre. Formata varierer frå svært små skulpturar, til store
installasjonar. Skulpturane blir modellerte utan bruk av former. Det er meir
arbeidskrevjande, men gir ei anna forståing av materiala. Over tid
vil arbeida utvikla seg og finna nye retningar.

OLE MARTIN SKAUG OM SEG SJØLV:

Ole Martin Skaug er ein stort sett grei, men tidvis hissig og usympatisk
fyr. Han jobbar for seg sjølv, då han er uskikka til å vera tilsett nokon
stad. Han lagar rundt 1000 skulpturar i året, noko som er ei blanding av
interesse for faget, og ein ibuande griskheit. Han har eit visst talent,
men sidan han har valt å produsera mykje kommerse greier, så vil det
nok aldri bli det heilt store.

Han ber preg av å jobba for seg sjølv, og eigenpleie og sosial
kompetanse lir som følgje av dette. I desse tidene kan likevel hans
sjølvpålagte karantenetilvere ha fordelane sine. Han er ikkje opptatt av
å hugsast etter døden sin, og bruker derfor inga tid på sosiale medium,
eller på merkevarebygging.

All humor i arbeida er utilsikta, og eit resultat av manglande
kontroll over mediet.