img 9140

Miriam Carr

Bergen

Miriam Carr (f. 1996, Bergen) arbeider med skulpturelle objekt i keramikk som ofte har ein
funksjon, som til dømes potte og lysestake.

Ho er interessert i møtet mellom biletkunst og kunsthandverk og å laga arbeidar som sest og blir brukt i ein heimleg kontekst.
I arbeidet med formgivningen til ein skulptur med pottefunksjon tek ho utgangspunkt i dei estetiske kvalitetane på planten og ser på arbeidet som å «gi bustad» til planten.

Carr har fagskuleutdanning frå Kunstskolen i Bergen og gjekk tre år på Bergen Arkitekhøgskole før ho byrja å jobba heiltid med keramikk i 2022.
Ho er ein del av atelierfelleskapet Atelier 19 i Møllendalsveien i Bergen.