mægen

Mægen

Storbritania

Maegen, uttalast may-en er eit gammalengelsk ord som betyr åndeleg styrke eller kraft. Ein persons maegen avheng av gjerningane dei gjer. Det kan gå tapt gjennom dårlege gjerningar og oppnådd gjennom gode gjerningar. Maegen er ein samankomst av styrkar. Designet og utvikla av eit tett samansveisa team, lidenskapeleg oppteke av vakre produkt og nøye utvalde dufter. Hos Maegen har me trekt dei kollektive styrkane våre saman for å skapa ein serie lys og produkt som er kraftig i yting og som ikkje berre ser bra ut, men alle lysa blir hellet i Storbritannia og det blir berre brukt 100 % berekraftig soyavoks og britisk skapte dufter.