Laila evensen

Laila Evensen

Haugesund

Laila Evensen (1975) arbeider som kunstnar i Haugesund & Berlin. Ho fullførte ein Bachelor i Fine Art ved University of Lincolnshire and Humberside, UK, i 2001 med hovudvekt på fotografi og film/video installasjon. Arbeidet hennar omhandlar forskjellar mellom personleg kontra kollektiv oppleving rom/stad relatert til fri rørsle, individuelt uttrykk, og navigasjon i kvardagen.
Idear blir uttrykte som installasjonar, ofte i kombinasjon med video.
Evensen har dei siste 20 åra vist arbeid i inn- og utland, så vel som vore aktiv som produsent og kurator i England, Noreg og Tyskland.

Evensens arbeidar kjem ofte i seriar på 7, desse med system/oppdelingar og bruk av nummeret 7 som guide for samansetningar, materialistisk sett, så vel som på eit meir teoretisk nivå.
7 symboliserer syklusen i livet, og er det nummeret som står for heilskapen til kreativiteten.

Det held fram kontinuum av menneskeliv, den taktile opplevinga av korleis me lever i forhold til kvarandre, skubbar og dreg, ikkje formelt, men i samband med våre menneskelege spor: kroppen blir kjelda til det skriftlege teiknet. Ikkje utan emosjonelle komponentar, å sjå endelause menneskelege kjeder, der folk blir trekte og blir haldne tett saman – lagnaden vår, den omhandlar ei kjensle og realisering av samhøyret og sambandet vårt med naturen.
Å spasera, bevega oss framover i tid, hjelper oss til å tenkja klart, visualisera samanhengar.

Lek og humor er viktige komponentar, med ein undertone av meir seriøse tankar, visjonar og spørsmål.

profiled

Profiled nr. 8

Laila Evensen270,00kr
pofiled

Profiled nr. 7

Laila Evensen270,00kr
profiled

Profiled nr. 6

Laila Evensen270,00kr
profiled

Profiled nr. 5

Laila Evensen270,00kr
dprofiled

Profiled nr. 4

Laila Evensen270,00kr
profiled

Profiled nr. 3

Laila Evensen270,00kr
profiled

Profiled nr. 2

Laila Evensen270,00kr
profiled

Profiled nr. 1

Laila Evensen270,00kr