Kjetil Aschim

Alt rundt oss har ei form. Naturen skaper former som forbløffar og fascinerer oss. Når eg lagar objekt, låner eg skjema frå naturen og legg til ulike element. Desse kan variera frå gjenkjennelige gjenstandar vi bruker i kvardagen til former som eg finn opp sjølv. Eg vil at arbeidet mitt skal vekke kjensler og assosiasjonar i oss.

Håndverksrelaterte kvalitetar har ein viktig plass i arbeidet mitt. Metall krev både tid og nøyaktigheit. Styrken i materialet gir deg sjansen til å leika med komplekse strukturar og løysa nye problem. Materialet gir meg fridom til å uttrykka og formidla tankane og ideane mine.

Solgt

Insekt – vegglampe

Kjetil Aschim3 000,00kr