portrett helfigur helen tunnel

Helen Hausland

Oslo

Helen Hausland (f.1974) vart uteksaminert våren 2020 frå Kunsthøgskolen i Oslo med
MFA i materialbasert kunst. Tid, repetisjon og premissane til materialet er nøkkelord i
prosessen til kunstnaren. Hausland byggjer keramiske komposisjonar ved å setja ein tommelbit
leire inntil ein annan fleire gonger. Subtile manipuleringar skaper forskyvingar som igjen
utviklar seg til noko som ikkje kan planleggjast, men blir til undervegs. Kunstnaren bur i Oslo
med verkstad ved NTP (Norsk Teknisk Porselen) i Fredrikstad og kunstnarfellesskapet M20 i Oslo, og arbeidaren hennar har mellom anna vorte innkjøpt av Oslo kommunes Kunstsamling og Noregs Bank.

Nothing found.