Gunn Vottestad

Gunn Vottestad (F. 1949)
Gunn Vottestad arbeider som malar og grafikar. Ho debuterte som kunstnar i 1997, etter å ha studert teikning og måling i 5 år mellom anna som elev hos Hans Köhler. Vottestad er frå Myre i Vesterålen og motiva hennar er karakteristiske nordnorske hus, fiskevær eller kyrkjer. Oppveksten i nord er endå eit viktig bakteppe, men understrekar at ho ganske sikkert ikkje hadde måla desse husa viss ho framleis hadde budd i nord. Det handlar om lengsle.
Etter Köhler tok ho kurs ved Folkeuniversitetet i Stuttgart, følgd av 3 år på Kunstskolen i Oslo, to år på Folkeuniversitetet og eitt år på dåverande Oslo tegne-og malarskule.
Vottestad er ein av dei få som klarer å formidla kjenslene og opplevingane våre gjennom dei visualiserte husa sine. I snart 20 år har ho måla karakteristiske poetiske kysthus. Desse vart bygd i enkle materiale etter 2.verdskrig som eit ledd i gjenoppbyggingen av Noreg. Dette gjaldt spesielt Nord-Noreg, etter at den Nord-Norkse landsdel vart brunnen og bomba. Desse kysthusene er åra til kunstnaren.