Gunn Vottestad

Gunn Vottestad (F. 1949)
Gunn Vottestad arbeider som malar og grafikar. Ho debuterte som kunstnar i 1997, etter å ha studert teikning og måling i 5 år mellom anna som elev hos Hans Köhler. Vottestad er frå Myre i Vesterålen og motiva hennar er karakteristiske nordnorske hus, fiskevær eller kyrkjer. Oppveksten i nord er endå eit viktig bakteppe, men understrekar at ho ganske sikkert ikkje hadde måla desse husa viss ho framleis hadde budd i nord. Det handlar om lengsle.
Etter Köhler tok ho kurs ved Folkeuniversitetet i Stuttgart, følgd av 3 år på Kunstskolen i Oslo, to år på Folkeuniversitetet og eitt år på dåverande Oslo tegne-og malarskule.
Vottestad er ein av dei få som klarer å formidla kjenslene og opplevingane våre gjennom dei visualiserte husa sine. I snart 20 år har ho måla karakteristiske poetiske kysthus. Desse vart bygd i enkle materiale etter 2.verdskrig som eit ledd i gjenoppbyggingen av Noreg. Dette gjaldt spesielt Nord-Noreg, etter at den Nord-Norkse landsdel vart brunnen og bomba. Desse kysthusene er åra til kunstnaren.

raillsjå

Raillsjå

Gunn Vottestad4 700,00kr
Hus på kai 2

Hus på kai II

Gunn Vottestad4 700,00kr
mørketidslys

Mørketidslys

Gunn Vottestad5 900,00kr
nattstilla

Nattstilla

Gunn Vottestad4 700,00kr
Solgt
Hus kjære hus

Hus kjære hus II

Gunn Vottestad2 600,00kr
stjernenatt

Stjernenatt

Gunn Vottestad4 300,00kr

Lengsel i månelys natt (variant)

Gunn Vottestad4 100,00kr