Gravesco Pottery

Gravesco Pottery

Gravesco er eit keramikkollektiv i Indianapolis, USA. Kvart og eit verk er handlaga, og vil difor variere litt i både vekt, glasur og utforming.

Gravesco handlar om handlaga keramikk og slow living i ei hektisk verd. Det handlar om ei rekke tilsiktede val som byrjar med ei blokk med våt leire og endar opp i handa di morgon etter morgon som ein del av ritualet ditt for å starta dagen. Keramikk handlar om meir enn design og handverk. Det handlar om sambandet frå hendene våre til hendene dine. Me har til hensikt å bringa funksjonelt arbeid til bordet som bryt med tradisjonell design og som løftar kvart eit rom i heimen din. Dette, kombinert med innsatsen for å bevisstgjera åtferd og betring av miljøet vårt, gjer Gravesco ikkje berre til eit merk innan keramikk, men til ein livsstil.