bcdbe216 dc47 4bc3 86ce c7582ef93767

Elisabeth Ottilia Wiggen Bråthen

Elisabeth Ottilia Wiggen Bråthen (f. 1980) bur og jobbar på Kongsberg. Ho har bakgrunn som elev og assistent hos Reidar Finsrud og har jobba som rammemakar. Ho er utdanna grunnskulelærar og har studert keramikk på universitetet. I 2019 vart ho juryert medlem av Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere (NFUK). Ho har hatt separatutstilling hos Galleri Athene og har deltatt på juryerte utstillingar i regi av NFUK.

Elisabeth jobbar med både akvarell og keramikk, den siste tida med fokus på keramikk. Ho synest det tredimensjonale materialet gir henne moglegheita til å utforska det som finst bakanfor den todimensjonale bildeflata. Det er som om å gå inn i ei verda som ho skaper sjølv. Ho er opptatt av natur, kjensler, liv, død og eksistensialisme og freistar å formidla opplevingane sine av desse store temaa inn i kunsten. Korleis menneske blir påverka av det livet dei har levd er eit grunnleggande spørsmål i alt ho lagar.
Dei fleste glasurane til keramikken lagar ho sjølv og ein stor del av arbeidet er å utforska dei mange moglegheitene innanfor dette feltet. Glasurar er kjelde til stor frustrasjon og enorm glede og gjer arbeidet uføreseieleg og spennande.