Bitta Bøthun Bjørnsdotter

Eg er fødd på Stord, på vestkysten av Noreg.
I mine arbeid vil eg påverke observatøren til å sjå kunst som en måte å kommunisere på. Kunsten viser ein tanke og ei kjensle, og gir ei djupare oppleving på eit alternativt nivå. Kunst er eit språk. Inspirert av bruer i den ville vestlandske naturen viser eg dette unike bindeleddet mellom samfunn og menneske. Symbolet på samhald og foreining.