Åsa Berndtsson

ÅSA BERNDTSSON er ein svensk keramikar utdanna ved Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg, og Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen. Eigen verkstad sidan eksamen 1994. Sidan dess har tema og utgangspunkt i hennar arbeid vore velkjende byggematerialar som kakkel, tegl og brustein, og i seinare år: lampar. Hennar kunstnarlege intensjon har vore prega av ettertanke og humor. Noko som har resultert i eigne variantar av velkjende former og gjenstandar. Eit utgangspunkt har vore handverksmessig produksjon av keramiske gjenstandar med funksjonar og detaljar som vanlegvis ikkje blir lagde så mykje merke til. Leidningar er t. d. ein vesentleg del av lampar som ein ofte gjer seg stort strev med å skjula. Her får desse ei heilt eiga meining. Utstillingar, formingsoppdrag og sal via butikkar og galleri i Sverige og Norge har vore hennar viktigaste verksemd dei siste tjue åra.

Englelampe

Åsa Berndtsson1 100,00kr
handdreid lyslykt

Handdreid lyslykt

Åsa Berndtsson385,00kr450,00kr

Høg unik gulvvase – Grøn

Åsa Berndtsson4 000,00kr