Annette Bryne

Stavanger

Annette Bryne (F.1960).
Annette Bryne jobbar innan det abstrakte billedutrykket i måleriet i teknikken akryl på lerret.
Bygger opp billedflaten med transparente lag på lag.
Gradvis formar ho motivet i ei retning som skaper liv og djupne i motivet sitt ved store kontrastar i form og farge.
Frå det transparente til det opaque. Stadig i organiske former.
Dei reine uberørte flatene speler like stor rolle som dei omarbeidde.
Ho går i overgangen mellom sjø og land. Lèt seg inspirera av rørsla.
Kontinuerleg rulling av bølgjer og vind som slår mot land og skaper endring over tid samtidig som strandlinja består.
Organiske former som oppstår i dei handfaste steinane, tare og sand. Og
mellomromma som skaper vakre former.
Endringar i forhold til vêret som skaper lys og skugge. Og ikkje minst dei
transparente flatene etter vatnet som skyl inn.

u.t 70 x 70

Uten tittel 50 x 50

Annette Bryne5 000,00kr
u.t 70 x 70

Uten tittel 80 x 120

Annette Bryne14 000,00kr
u.t 70 x 70

Uten tittel 60 x 60

Annette Bryne6 000,00kr
AKVARELL

Uten tittel – akvarell (grønn)

Annette Bryne3 500,00kr
akvarell

Uten tittel – akvarell (orange)

Annette Bryne3 500,00kr
akvarell på papir av Annette Bryne

Uten tittel – akvarell av stein

Annette Bryne5 000,00kr
u.t 70 x 70

Uten tittel 100 x 100

Annette Bryne14 000,00kr
u.t 70 x 70

Uten tittel 60 x 60

Annette Bryne6 000,00kr