Galleri 2.0 AS

Opningstider

Desember 2022:
Kvardagar 11-18:00
Laurdag 11-15:00
Kveldsope 15.12 til kl.21:00
Sundagsope 11. og 18.12  kl 14-18:00

Normale opningstider:
Mandag, tysdag, fredag: 11:00-16:00
Onsdag , torsdag: 11-17:00
Laurdag: 11:00-15:00