Inga S Søreide Evolusjon

Inga S. Søreide 

«Evolusjon» er Inga S. Søreide sitt bidrag i den kollektive sommerutstillinga vår frå 1.juli til og med 26. august.