P r o g r a m 2 0 1 8

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g-  o g  k u r s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 


    UTSTILLINGSPROGRAM      2018

    10.02. - 07.04         PER FLATØY                                  MALERI OG GRAFIKK 
      
      14.04 - 04.06         MARI FOLLINGLO                          MALERI 
      
      09.06 - 07.07         GUNN VOTTESTAD                       MALERI OG GRAFIKK

      11.07 - 21.08         FRANK BRUNNER                           GRAFIKK
      
      25.08 - 22.09         SOLVEIG LANDA                           MEIR INFO KJEM

      27 .09 - 01.11        MARIT GERALDINE BOSTAD           MALERI
      
      05.11 - 11.11         FALTURILTU  NYNORSK BARNEBOKFESTIVAL

      19.11- 31.12          BURSDAG&KOMMERS 
nr20           JULEUTSTILLING

     Velkomen til kunstopplevingar i Leirvik sentrum!

     www.gallerigiga.no
      www.facebook.com/gallerigiga
      O P E : M A N D A G - F R E D A G 1 0 - 1 7 L A U R D A G 1 0 - 1 5

      OSEN 4, 5401 STORD TLF: 96011567/93001879 
       POST@GALLERIGIGA.NO www.GALLERIGIGA.NO

              


                   
      

 


10.02 - 07.04 PER FLATØY   MALERI OG GRAFIKK


14.04 - 23.05.18 MARI FOLLINGLO - MALERI

  
          

          
         

          
          


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I