U t s t i l l i n g   n o  2018

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 

 
GALLERI GIGA + NINA LOVISE LANGELAND = VERSJON 2.0     

Kva med deg? sa Oddrun. Ja, det kan du sei, kva med meg?" sa eg. 

Galleri Giga endar ikkje her. 

Nina Lovise Langeland kjem inn og Oddrun Helvik går ut. 
Det er mange, mange, mange kundar og kunstnarar som viste 
at dei set pris på Galleri Giga i tida det var aktuelt å legge ned.

Det er like mange, om ikkje fleire, som med glede mottok nyhende om at 
Nina Lovise langeland tek Galleri Giga videre.
 

Nina seier: Med respekt, ærefrykt, sommarfuglar og store draumar, lukkar           me forsiktig att døra etter Oddrun, me snur oss litt rundt og opnar ei ny dør.                                                                                                                                             
Bak døra vil du igjen finne kjende, kjære, dyktige kunstnarar, nye, utfordrande     og spanande verk. Det vert ein ny versjon av det alt etablerte og                           renommerte                                                                                                                
                                                                                                                                     
Galleri Giga, ein versjon 2.0.
                                                                                     
Med største glede ynskjer me igjen velkommen til Galleri Giga                              
- me opnar att i November, med jul og alt som høyrer med."                                 

Velkomen i nye flotte lokal 01.11.18
     

       www.gallerigiga.no
       E-post: post@gallerigiga.no

       Facebook: Galleri Giga 
       Instagram: @gallerigiga 

   

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I