U t s m y k k i n g s o p p d r a g 

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I
 


   KUNST I DET OFFENTLEGE OG PRIVATE ROM  

   Galleri Giga kan tilby:

  • Møte der ein kartlegg behov innan fastsette økonomiske rammer
  • Utkast til heilskapeleg utstillingsplan, som inneheld forslag til kunst og kunstnarar
  • Når utstillingsplanen er vedteken:
  • Klargjere utsmykking for montering, samt namneplakettar (namn på kunstnar og kunstverk)
  • Ansvar for montering i samarbeid med oppdragsgivar

   Kunst på arbeidsplassar og i andre miljø er viktig:

  • Som ein sentral faktor i eit arbeidsmiljø
  • Som oppleving til ettertanke
  • Som eit signal på kvalitet og heilskapeleg tenking

  UTSMYKKINGAR (utval)

       2001 Stord Sjukehus/ Helse Fonna; nybygg

      
2003 Norsk Hydro/Aker Kværner; Grane oljerigg; 
                                                               oppgradering
       
      
2003 Husnestunet Bu - & Rehabiliteringssenter nybygg
       
       2004 Statoil, Leirvik MT; Huldra, borerigg, oppgradering


       2005 Stord DPS; nybygg
     
       2008-09  Statoil Hydro, Gjøa LQ; oljerigg, ny installasjon

       2010 Solli DPS, Nesttun Bergen; nybygg

        2011 og 20014 Stord Hotell; nybygg og oppgradering
  
        2011 Vardafjell videregående skole; nybygg/oppgradering

        2012 Wertsila Stord; uterom

        2012 Fronta as; nybygg

        2013 Høgskulen Stord/Haugesund; nybygg
  
        2012 og 2014 Salt Ship Design AS; Supplyvessels - 
                                                                   Evita og Juanita

        2008, 20013 og 2014 Sunnhordland Kraftlag as; 
                                               kuratert kunstsamling og nybygg

        2015 Solli DPS, Nesttun Bergen; nybygg

  


Wertsila as. Bård Breivik


Fronta as, Ulrika Berge


Solli DPS. Åse Ljones


SKL, Bård Breivik


Vardafjell Videregående skole. ngriEgeberg

     
      Stord DPS. Æsa Torsteinsdottir

      
       Stord Sjukehus. Turid Vikene

     
    
Solli Sykehus DPS

    
    
Husnestunet Bu ogRehabiliteringssenter
    Æsa Torsteinsdottir 

    
   
Stord DPS. Æsa Thorsteinsdottir


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I U t s t i l l i n g s p r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I