O m  G a l l e r i  G i g a 

 

I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I P r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t
 


Kjære alle saman. For ei reise det har vore! 20 år!

Galleri Giga legg ned drifta 01.10.18
For eit privilegium. Ingen konkurs, ingen dramatikk.
Nye kulturtilbod kjem og andre takkar av.

Det er med eit varmt smil om munnen og eit lite nikk frå nakken me seier:
Tusen takk til alle kunstnarar. 
Me har vore stolte over å representera arbeida dykkar.
De har vore grunnmuren i Galleri Giga.

Tusen takk til alle som har brukt Galleri Giga.
Takk til alle som har delt meiningar, minner og opplevingar
i møte med kunst i dei 266 utstillingane me har presentert.
Takk til alle bedrifter og kommunar i Sunnhordland.
Vi har gode minner frå konsertar, bokslepp og samarbeid med 
festivalar og andre lokale kulturarrangement.

Om det fanst eit tre med eitt blad for kvar fin prat me har hatt med 
dykk alle
som har vore innom galleriet gjennom desse åra,
ville treet vore både stort og vidt med ei tett og vakker trekrune.   

Tusen takk alle saman.

For dei som har gåvekort og tilgodelappar hjå oss må dei brukast
fram til 15.september 2018.
 

Stord 01.07.18
Oddrun Helvik
Galleri Giga as


  
I Galleri Giga arbeidar vi for å få Kunst i Hus. 
    Det er arbeidsmåla og virkeområda våre. 

    Separatutstillingane byrjar som kunst i vårt hus, 
    og etterpå i andre hus 
    Våre utsmykkingsoppdrag handlar for det meste 
    om å få kunst i offentlege hus.

    Vil vil vera ein seriøs formidlar av kunst i den 
    kommersielle sektor, utan at det kommersielle 
    har einerådande fokus.
    Som privat formidlar må det kommersielle 
    vera eit naudsynt element i drifta av galleriet.

    Vi arbeidar for at den besøkande skal få ei kunstoppleving. 

    Dette
arbeidet er vi stolte av.

   Galleri Giga areal

    Oversikt er ikkje rett. Utviding i 2015.   
    Kontakt oss for meir info.
    

    

   Kunst - kulturformidling

    Vi er og stolte av å vera bineledd mellom dei verka som 
    kunstnarane har skapt, og publikum. 
    Galleri Giga ynskjer å vera ein kulturformidlar. 

    
     Kurt Johannessen: Hendinga "2 sek." 2009

     Galleriet arrangerer ulike typar kurs, og har uformelle 
     arrangement der 
     musikarar, forfattarar og dansarar og andre
     kunstformer vert  presentert.

   Historikk

    Galleri Giga var etablert i 1999. Det er det fyrste faste 
    kunstgalleriet på Stord, og ligg i Osen 4 i Leirvik sentrum. 
    Oddrun Helvik etablerte galleriet i bitte små lokal 
    (difor namnet "Giga"). 

    Frå dag ein vart galleriet godt motteke. Ei utviding av 
    verksemda vart naudsynt i 2000. 
    Ny utviding i juni 2005, frå 65 til 104 m
2, og så enno ei i 2015
    syner gleda og interessa for kunst på Stord og i Sunnhordland.

   Opningstider

     Man - fre   10:00 - 17:00
     Laurdag     10:00 - 15:00

     PÅSKE 2017
     Onsdag før Skjærtordag               10-15
     Skjertorsdag og Langfredag        stengt
     Påskeafta                                      10-15
     1. og 2. Påskedag                         stengt


     God Påske frå oss i Galleri Giga
Kurt Johannessen 2008   3-dimensjonalt bilete av
   utstillingsrommet I 
  
(klikk på biletet     for stor variant)

    3-dimensjonalt bilete av
     utstillingsrommet II 
       (klikk på biletet for stor variant)

    3-dimensjonalt bilete av
     utstillingsrommet III 
        (klikk på biletet for stor variant)

     
     
Kjersti Lunde "Gjenskapte gjenstandar" 2011

     
      Bård Breivik MASKER 2016


I H e i m  I U t s t i l l i n g  n o I P  r o g r a m  I U t s m y k k i n g I G a l l e r i b u t i k k  I O m  G i g a I K o n t a k t I